Skönt med en tupplur

Hann inte mer än innanför dörren förrän man upptäckte att sonen gick ostadigt. Okoncentrerad. Lilleman var verkligen irriterad och ville bli hörd. Tog med honom ut på en promenad och det tog inte lång tid förrän han somnade. Lugn och ro. Drog tillbaka hemåt och lät honom sova för natten. Tyvärr vaknade han några timmar senare utav magont. Diarréer och smärta. Efter han fått ut allt tog det någon timme och sedan var han tillbaka i drömmarnas värld. Kunde inte somna på direkten. Allt för uppstressad och kluven. Känns som när man väll lägger sig det är då han passar på med att gå upp. Behöver sömnen. Hoppas att sonen sover igenom natten. Kommer blåsa till ordentligt inatt

Xoxo,
Untitled-2

466E577D-6690-4442-A6E8-84F2A93F4203

Internationellt arbete

Harklandet är och snuvar är som bortblåst. Man känner sig mer utvilad och på ett toppen humör. Tyvärr vaknade man med att katten inte var på sitt bästa humör. Ser sin glädje med att gå omkring och små bita min fötter. Vilket gör inte så ont. Enbart irriterande. Har tre stora uppgifter till idag. Skriva under mitt arbetskontrakt för Humana, betala alla räkningar och påbörja mina distans studier hos Hermods. Var är det nu för kurs man skall börja studera? Internationellt arbete.

Detta är deras introduktion.
Hälsa och sjukdom är delvis subjektiva upplevelser och är kulturellt betingat. Det som anses friskt i Sverige behöver inte anses vara friskt i en annan kultur eller vice versa. Vi har också olika förutsättningar för vård i olika länder. I Sverige har vi en utvecklad vetenskapligt förankrad sjukvård med ett tydligt fokus på individen. Det innebär att vi inte har någon uttalad plikt att ta hand om våra familjemedlemmar vid sjukdom. Forskaren Staffan Karlsson på Lunds universitet har forskat just om detta, inom ramen för sjukdomen demens. Han har kunnat påvisa stora skillnader i hur vi ser på vård- och omsorg i en europeisk studie. I länder som Spanien och Estland förväntas familjen ta ett betydligt större ansvar än i länder som Sverige och Finland vilket också naturligtvis avspeglar sig på sjukvården.

Om så stora skillnader finns mellan europeiska länder – hur stora skillnader kan vi då tänka oss finnas i synen på vård- och omsorg mellan exempelvis arabiska, asiatiska och kanske latinamerikanska länder? Denna kurs handlar om att du som elev ska få kunskaper om vård- och omsorg i ett internationellt perspektiv. Detta innebär en stor dos teori om hur kultur och religion kan inverka på syn på sjukdom och hälsa, men också mer handfasta studier i skillnader mellan länder och då med särskilt fokus på europeiska länder. Likaså ska vi läsa om hur man kan arbeta med bistånd och vilka viktiga organisationer som finns. Om du redan läst kursen Etik och människans livsvillkor så kommer du känna igen en hel del material, för enligt Skolverket så bygger denna kurs på just Etik och människans livsvillkor med följande tillägg:
Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv.

” Du ska få ökad förståelse för att det finns olika livsåskådningar och att detta inverkar på hur individen ser på livet, döden, hälsa och sjukvård. Du ska få ökad kunskap i hur andra livsvillkor kan forma oss som individer och hur vi uppfattar varandra utifrån ett kulturellt perspektiv. Du ska få ökad kunskap i hur vi socialiseras in i ett värderings- och beteendemönster. Hur vi ser på hälsa och sjukvård är två faktorer som vi som vårdgivare ska beakta och ha med i beräkningarna i våra möten med patienter och vidare då i ett transkulturellt sammanhang. Begreppet ”transkulturellt” är ett viktigt begrepp för kursen internationellt arbete och som vi kommer återkomma till “

Xoxo,
Untitled-2

FC2B525D-BC49-4E58-A3A7-8EB112C00C18